Sociale zekerheidsrecht

Onder sociaal zekerheidsrecht verstaat Advocatenkantoor Liefting onder andere:

  • Uitkering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (Ziektewet, Wet op de Arbeidsongeschiktheid, Wajong);
  • Uitkering bij werkloosheid (WW-uitkering en de Participatiewet).

Verder worden gerechtelijke procedures gevoerd zoals bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures.

De aanpak van mr. Liefting kenmerkt zich door voortvarende en praktische oplossingen, waarbij de belangen van de cliënt steeds centraal staan. Bespreek uw sociaalrechtelijke vragen vrijblijvend met mr. Liefting.